ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 038

נדיר! ברכת דוד [בוטשאטש] - חסידות מהדורה ראשונה לעמברג תקס"ה | 1805 עם רישום מעשיות חסידיות בכתב יד

ספר ברכת דוד על חמשה חומשי תורה (בפועל נדפס רק על בראשית). ביאורים בדרך הקבלה והחסידות מאת האדמו"ר רבי אברהם דוד ווארמאן מבוטשאטש - מהדורה ראשונה לעמברג תקס"ה | 1805 [לכאורה נדפס בתר"ה | 1845 ראה להלן]. [2], קפ דף. חסרים 2 דפים אחרונים, במקור קפב דף. מודפס בחלקו על נייר כחלחל. כתמים, כריכה עור עתיקה בלויה, שדרה מודבקת בדבק כריכה, מצב כללי טוב. שנת הדפוס נרשמה בעברית 'תקס"ה' ובלועזית '1800', ושם הדפוס: Rosanis Jihdas [יהודית רוזאניס]. שני התאריכים הסותרים זה את זה, כמובן מזויפים, כמו"כ שם המדפיסה. תאריך ההדפסה האמיתי נרמז בחתימת המביא לבית הדפוס שבסוף הספר, בה הודגשו המילים "תפלה לאלהי דוד", דהיינו שנת תר"ה. זיופים מן הסוג הזה נעשו באילוץ, בשל איסורי הצנזורה ורדיפות המשכילים נגד החסידים באותה התקופה, בספרי החסידות שנדפסו בגליציה באותה תקופה ניתן להיווכח רבות בעובדה זו. [א. יערי מונה 16 ספרים שזויפו באופן הזה. ראה: א' יערי, בית דפוס של הרבנית יהודית ראזאניש בלבוב, קרית ספר, יז, ת"ש, עמ' 107, מס' 43]. בעמוד שמעבר לשער, נדפס המשפט "תורת ה' תמימה" באותיות גדולות, ותחתיו צוין כי ההסכמות לא נדפסו "מטעם הכמוס". כפי הנראה, גם השמטת ההסכמות הנה כחלק מההסוואה הכוללת של פרטי ההדפסה מהסיבות שנמנו לעיל. בעותק שלפנינו, מופיע בדף שלפני השער כתב יד המתפרס על פני העמוד כולו, המתאר מעשיות והדרכה מצדיקים, תחת המילים שמעתי מהרב ר' משה בהרה"צ ר' זיינוויל מסטרעטין זללה"ה, מספר הכותב סיפור הדרכה מעניין השגחה ואמונה, וכן סיפור נוסף מרבי נפתלי צבי הורוויץ מראפשיץ, וענייני עבודה מצדיקי בית פארמישלאן. לא עלתה בידינו לאתר את זהות הכותב. האדמו"ר רבי אברהם דוד ווארמאן מבוטשאטש (תקל"א - תר"א), הבוטשאטשר רב, רב חסידי ופוסק אחרון אשר נודע כגאון אדיר וחיבר ספרים רבים על כל חלקי שו"ע, 'אשל אברהם' על אורח חיים 'עזר מקודש' על אבן העזר 'כסף הקדשים' על חושן משפט ו'דעת קדושים' על הלכות שביו"ד, ספריו התקבלו בחיבה רבה ואף זכו להידפס כנספחים במהדורות השו"ע. חתנו של רבי צבי הירש קרא בעל 'נטע שעשועים', תלמידו חביבו של סנגורן של ישראל רבי לוי יצחק מברדיטשוב, כיהן כרב הערים יאזלוביץ (אליה התקבל בהיותו בן 20 שנים בלבד!) ובוטשאטש שעל שמה נודע לדורות.
החל מ
$800

תן הצעה