Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 081

לוט 9 בקבוקי יין ,וברנדי - שטוק

לוט תשעה בקבוקים של חברת שטוק שונים.1.ברנדי גרנד רזרב, 40% כוהל, 750 מ"ל.2.יין ישן מתוק דימונה. צורת הבקבוק שונה משאר הבקבוקים.3.יין ורמוט לבן 16% כוהל. 750 מ"ל.4.וורמוט לבן 16.9% כוהל. 750 מ"ל.5.ו6.שני בקבוקים שטוק 84 ברנדי.40% כוהל. 750מ"ל.7.ו8.שטוק 84 ברנדי גרן רזרב, 42%. 750 מ"ל.9.ליקר וישניאק 30%, 750 מ"ל.כל הבקבוקים פתוחים חלקם מלאים וחלקם פחות. לא נבדק תכולתם.
Starting at
$15

Make an offer