ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 012

לוט 8 ספרים מהדורות ראשונות. ירושלים, ראשית המאה ה-20. חלקם עם הקדשות המחברים

1. דבר אליעזר, דרוש ומוסר. מהדורה ראשונה. בדפוס עזריאל, ירושלים, תר"ע [1910]. מאת הרב אליעזר ידיד הלוי [תרמ"ו – תרצ"ד], מקובל, מחכמי ירושלים וחברון, ומחבר הספרים מנחת אליעזר ואריה שאג. [2], ד-יח דף. 15 ס"מ. | 2. מנחת אליעזר, ספר קבלה על ספר עץ החיים לרבי חיים ויטאל. מהדורה ראשונה. בדפוס צוקערמאן, ירושלים, תר"ע [1910]. מאת הרב אליעזר ידיד הלוי [תרמ"ו – תרצ"ד], מקובל, מחכמי ירושלים וחברון, ומחבר הספרים מנחת אליעזר ואריה שאג. [3], ב-מח דף. 15 ס"מ. | 3. כרסייא דאליהו, על אליהו הנביא. מהדורה ראשונה. ירושלים, תרס"ו [1906]. מאת חביב חיים דוד סתהון [תקפ"ז - תרס"ז], מגדולי רבני טבריה, אביו ייבם את אשת אחיו, אך נפטר כשאמו עוד היתה מעוברת, והוא נשא את שמו של אביו דוד ודודו חביב והוסיפו לו לסגולה את השם חיים, ראש ישיבת אליהו הנביא בחיפה, מחבר הספרים: תקפו של נס ושמש ומגן. ח, קנה דף. 19 ס"מ. | 4. פלפולי אלימלך, על סוגיות הש"ס. מהדורה ראשונה. בדפוס צוקערמאן, ירושלים, תרצ"ח [1938]. מאת רבי אלימלך ראבינשטיין מראחוב [תרי"ד – תש"ב], חתן בעל ה'ברכת חיים'. נסמך להוראה ע"י רבי שניאור זלמן מלובלין בעת ה'תורת חסד'. [2], קנ"ח עמ'. 21 ס"מ. | 5. פירוש מסכת כלה רבתי [שנדפס בש"ס וילנא], לרבי אברהם ב"ר נתן הירחי, מחכמי לוניל ומגדולי הראשונים והפוסקים, עם תיקונים וציונים מאת הרב ברוך טולידאנו. מהדורה ראשונה. טבריה, תרס"ו [1906]. (לפי וינוגרד נדפס בירושלים). 28, נא עמ'. 23 ס"מ. | 6. בקע לגלגלת, על סוגיות הש"ס. מהדורה ראשונה. בדפוס צוקערמאן, ירושלים, תרע"א [1911]. מאת הרב אליהו אלמליח, רב באלגיר, וטנגיר, בסוף ימיו עלה לירושלים. עם הקדשת בני המחבר. [8], נד, (נג), נה-נט, [1], פ-פא, [1] דף. 24 ס"מ. | 7. מי מנוחות, דרושים על חומשים בראשית ושמות. מהדורה ראשונה. בדפוס י.נ. לעווי, ירושלים, תר"ס [1900]. מאת רבי רפאל בירדוגו [תק"ז – תקפ"ב], אחיו ותלמידו של רבי יקותיאל בירדוגו. ודודו של ר יעקב אביחצירא בעל 'אביר יעקב'. מחבר הספרים: שו"ת, וחדושים על הש"ס, 'כף זהב', 'לשון למודים', 'מי מנוחות', ועוד. עם הקדשת המו"ל אל "הרב הגדול מעוז ומגדול...". כריכה מנותקת. יב קיב דף. 21 ס"מ. | 8. דורש סמוכים, על חמשה חומשי תורה, שני חלקים, לכל חלק שער נפרד. מהדורה ראשונה. בדפוס המערב, ירושלים, תרצ"ג [1933]. מאת הרב שמעון ועקנין. אשר רבי משה קליערס רבה של טבריה כותב עליו בהסכמה "הרב המובהק שמן תורק... מלא דעת וחכמה..." בן הראב"ד רבי דוד ועקנין. עם הקדשת המחבר בכתב ידו וחותמתו אל באבא אסבעוני. ושני דפי חידושי תורה בכתב יד. [2]; [9], ק; [1], לח [2] דף. 24 ס"מ.
$140
החל מ
$100

תן הצעה