ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 019

לוט 7 ספרי ירושלם

1.ספר ברכת ה', מאת הצעיר ע"ה סאסי מעטוק כהן יהונתן ס"ט. ירושלם, תרס"ה. בדפוס ה"ר שמואל הלוי צוקערמאן הי"ו. ישנם מס' הגהות בספר. 2.ספר מחקרי ארץ אבותינו, מאת ישראל זאב וואלף הלוי איש הורוויץ, ירושלם, תרע"ה, בדפוס האחים ליפשיטץ. 3.ספר קרית ארבע, מאת מוהר"ר יצחק אקריש, ירושלם, תרל"ו.בדפוס השותפים הר' אג'ן, ויצחק גאשצינני וקאמפ. מהדורה ראשונה. 4.ספר שלום ירושלם, מאת שלום מזרחי עדני, שנת תרנ"ט. בדפוס הר"ר אברהם משה לונץ. 5.ספר שערי צדק, מאת ה"ר אברהם דנציג, ירושלם, תרכ"ד. 6.חוברת שבת של בנין, בית החולים הכללי בקור חולים האספיטאל בעיה"ק ירושלם תובב"א. בחדש הרחמים תרפ"ב. 7.חוברת בנין בית מרכז חדש להתלמוד תורה דתשב"ר הכללית-עץ חיים. ירושלם,תרס"ח. גדלים ומצבים שונים.
$190
החל מ
$150

תן הצעה