ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 071

לוט 7 ספרים שונים. במצבים בינוני – גרוע. הספרים מיועדים להשלמות.

1. סדר תקון חצות שנוהגים בכל ארץ הקדושה. ויניציאה בדפוס גד פואה תקנ"ד. פגם בשער ובדפים אחרונים בלבד. 2. ספר "הזכרון" באור ארוך על רש"י בפירושו לתורה. מאת הרב אברהם הלוי בקראט, ליוורנו תר"ה. מהדורה יחידה. מצב בינוני – גרוע. 3. ספר "טור" אבן העזר, עם בית חדש, מעזיבוז תקפ"א. מצב בינוני – גרוע. 4. ספר "מעין גנים" על השלחן ערוך, מאת הגאון רבי אליעזר די אבילא. ליוורנו תקס"ו, מהדורה ראשונה ספר נדיר. רוב הדפים במצב בינוני, השאר גרוע. 5. ספר "דעת זקנים" מבעלי התוספות, מהדורה ראשונה. עם ספר "עפר יעקב" על פירוש רש"י מאת רבי יעקב נוניס ואיס. ליוורנו תקמ"ג. מצב גרוע. 6. ספר "כנפי יונה" מאת הרמ"ע מפאנו, כונת התפלות וכללי הקבלה על פי כתבי האר"י. קארעץ תקמ"ו. מהדורה ראשונה. נדיר מאוד. חסר שער, מצב גרוע – גרוע מאוד. 7. ספר "שושנת העמקים" ביאור שיר השירים למהר"ם אלשיך. אופיבאך תע"ז. מצב גרוע – גרוע מאוד. גדלים שונים. הספרים עם נזקי עש רבים הדפים מיועדים להשלמות וכדו'.
החל מ
$100

תן הצעה