ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 019

לוט 7 ספרים מעניינים שנדפסו בירושלים עיה"ק

1. ספר סניגוריא – ת"ש | 1940. ספר על גודל מעלת לימוד סניגוריה על ישראל ותיקונים שונים עפ"י קבלה, מאת רבי שמעון הורוויץ, שהיה ממקימי ישיבית המקובלים שער השמים בירושלים, עם רבי חי"ל אויערבך. בדף הראשון הקדשה של המחבר ל"מהו' יצחק זלצבערג". כרוך יחד עמו ספר סוד הקפות יהושע והסגולות הנפלאות, על עניינים קבליים, מאת המחבר הנ"ל – דפוס זלמן גרוסמן תרצ"ז | 1937. דפים מנותקים, קרעים שונים, מצב כללי בינוני. 2. ספר קול זמרה – תרס"א | 1901. שירים ופזמונים מאצת רבי יהודה קסטל. מהדורה שניה. כירכה בלויה, קרעים עם פגיעה בטקסט. מצב כללי גרוע. 3. לוח לקביעת השנים עד סוף האלף השישי, יצא לאור בהוצאות והשתדלות מו"ה שלמה מוסאיוב הי"ו – ירושלים תרנ"ד | 1893.קרעים קלים, מצב כללי טוב. 4. ספר קדושת הארץ – דפוס יצחק בן צבי גאשצינני – תרמ"ה | 1885. ספר אודות זיקת עם ישראל לא"י, מאת רבי משה וורטמן. נזקי עש, קרעים ופגמים שונים, מצב כללי בינוני – טוב. 5. ספר חנוך לנער – תר"ע | 1910. על דרושי תפילין, כתוב ברובו בפרסית. עותק חסר, כתמים רבים, קרעים שונים, מצב כללי בינוני. 6. ספר שאלות ותשובות רד"ל – תרנ"ח | 1898. הסופו קונטרס אבל משה – הספד על המהרי"ל דיסקין שנפטר באותה שנה בירושלים. קרעים וכתמים שונים, פגעי זמן. המעטפת מודבקת על הכריכה, קרועה ומעט חסרה. מצב כללי בינוני. 7. ספר מגן בעדי – מהדורה ראשונה תרס"ד | 1913. חלק ראשון השייך לספר מגיני ארץ, ספר הלכתי מאת רבי יחיא משה עבודי. תחריט יפה של למנצח בצורת המנורה. מצב כללי טוב.
$240
החל מ
$120

תן הצעה