ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 033

לוט 5 ספרי שאלוניקי - מהדורות ראשונות/חותמות

1. ספר ראש משביר על ג' חלקי שולחן ערוך, מאת רבי יוסף ב"ר שמואל מודיאנו. מהדורה ראשונה. דפוס רבי בצלאל אשכנזי, תקפ"א [1821]. 2. ספר לקוטת הרמב"ן על הש"ס, מאת רבינו משה בר נחמן. דפוס השותפים רבי מרדכי נחמן ורבי דוד ישראליג'ה, תק"ל [1770]. 3. ספר נר מצוה על סוגיות הש"ס, מאת רבי יהודה סיד. מהדורה ראשונה. דפוס רבי סעדי הלוי, תקע"א [1811]. 4. ספר קהלת יעקב על הרמב"ם, מאת רבי יעקב אלבעלי. מהדורה ראשונה. דפוס השותפיםרפאל יאודה קלעי ומרדכי נחמן, תקל"ט [1779]. 5. חידושי הריטב"א על מסכת שבת, מאת רבינו יו"ט בן אברהם. דפוס רבי מרדכי נחמן, תקס"ו [1806]. גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב.
$325
החל מ
$300

תן הצעה