ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 018

לוט 5 ספרי ירושלים חשובים ונדירים

1. ספר "אמרי בינה" חלק שני, חידושים על שלחן ערוך חשן משפט, מאת הגאון הרב מאיר אוירבך, ירושלים תרל"ו, מהדורה ראשונה, חותמת בעלות של הגאון הרב ליפמאן דוד שאוואקס ראב"ד ומו"צ לכוללות חסידים בירושלים. מצב מצוין, כריכה מקורית. 2. ספר "כג"ן הירק" באור על ספר תקוני הזוהר על פי ספרי הרב חיים ויטאל ב' חלקים, מאת המקובל הרב כלפ'ה גיג, ירושלים תרע"ב מהדורה יחידה. 167, 220 דף. מצב טוב. כריכה מקורית. 3. ספר "שער החצר" מתוך ספר 'שערי צדק' דרושים וחדושים במעלת ארץ ישראל, לר' דוד בן שמעון, (ראב"ד לעדת המערביים בירושלים תקפ"ד - תר"מ), דפוס ירושלים ישראל בק, שנת תרכ"ב, כולל קונטרס המפתחות הנקרא אולם השער, חסרים בסוף 27 דף מדפי המפתחות, חתימות בעלות בכתב יד אשכנזי בשער. מצב טוב, כריכה ודפים מנותקים. 4. ספר "מגילת אסתר" עם שני באורים בשם 'קרובן של ישראל', מאת הר' אריה ליב פרומקין, ירושלים תרנ"ג. כרוך עם ספר "קורנין דנהור" מאת הנ"ל. סה"כ 5 ספרים ב 4 כרכים, מהדורות ראשונות מדפוסי ירושלים. לוט חשוב.
$150
החל מ
$150

תן הצעה