ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 516

לוט 5 ספרי חב"ד חשובים.

1. ספר "קונטרס פירוש המלות" הנקרא מהדורא בתרא, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן אשר נכתבו על ידי בנו ממשיך דרכו רבי דובער. ווארשא תרכ"ז, מהדורה ראשונה, (פרידברג 245). נקבי עש רבים, רובם בשוליים. 2. ספר "פוקח עורים" מאת רבי דוב בער בן האדמו"ר הזקן מלאדי, ווארשא תרי"ט. 3. ספר "עטרת ראש" באור תפלות ראש השנה, וענין מלכויות זכרונות ושופרות, "אשר הועתק מגוף כתב יד של כבוד אדמו"ר הרב הגדול...דוב בער שי'..". יוהנסברוג תרכ"ח, בשער נכתב "כמו שנדפס בקאפוסט תקפ"א". נקבי עש במספר דפים, רובם בשוליים. 4. ספר "עיון תפילה" מרבי דוב בער מלאדי, עם בקשות מאת האדמו"ר הזקן, פיעטרקוב תרס"ד. מצב טוב. 5. ספר "נר מצוה ותורה אור" הוצאת חסידי חב"ד, תש"ח. כל הספרים כרוכים בכריכת בד חדשה עם כיתוב מוזהב, גדלים שונים.
$200
החל מ
$200

תן הצעה