ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 016

לוט 5 ספרים מדפוס ירושלים, בפשט ובקבלה

1. ספר "שופריה דיעקב" ח"א, דרשות על התורה על דרך הפשט, ועל דרך הסוד, מאת הגאון המקובל רבי יעקב חי זריהן – מרבני טבריה, ירושלים תרע"א. מצב מצוין. 2. ספר "הקונטרס היחיאלי" מחולק לשלש חלקים, 'בית השם'. 'בית עולמים'. 'בית האדם'. מאת המקובל הרב יצחק אלפיה מרבני ומקובלי ירושלים מחדש "התענית דיבור" בימי השובבי"ם, ירושלים תרפ"ח, ספר חשוב ונדיר, מצב מצוין. 3. ספר "כסף צרוף" דרשות על התורה, מאת הרב סעדיא בן יוסף צפירה – מרבני תימן, עם ספר "מעין גנים" באור שיר השירים עם קבלה, ירושלים תרצ"א. מצב טוב. 4. ספר "צדקה ורחמים" מדרשים על חמש מגילות, מאת הרב רחמים מלמד כהן, ירושלים תרפ"ו, מצב מצוין. 5. ספר שאלות ותשובות "בית אברהם" מאת הרב אברהם עבר הירשאוויץ, ובו תשובות שהשיבו לו גדולי הדור כמו הרב שמואל מסלנט והרב יצחק אלחנן ספקטור, הרב קוק ועוד, ירושלים תרפ"ג. מצב מצוין. גדלים שונים. לוט חשוב ונדיר.
$100
החל מ
$100

תן הצעה