Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 101

לוט 5 זוגות לוחות זיכרון לספר תורה. המאה ה-20.

לוט 5 זוגות לוחות זיכרון לספר תורה 4 מהן על קלף. עם שמות המקדישים והתורמים. 1 מהן על נייר עם לוחות הברית וציורי פרחים צבעוניים (פגמים). גדלים שונים מצב כללי טוב.
Starting at
$50

Make an offer