ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 008

לוט 5 חלקי שולחן ערוך שנדפסו בדפוס שפירא בז'יטומיר

1. ספר תורת כהנים, שולחן ערוך חושן משפט חלק שני - תרט"ז | 1856. רסד דף. שני שערים עם דיו אדומה. נקבי עש וכתמים שונים, מצב כללי בינוני - טוב. חתימת בעלות אברהם בורנשטיין, הגהות והערות שונות בעיפרון בתוך הספר. 2. ספר אשלי רברבי, שולחן ערוך יורה דעה חלק ראשון - תרי"ב | 1852. ללא שער ודפים ראשונים. 1, ה-רצא דף. נזקי עש, כתמים קרעים ופגעי זמן שונים, מצב כללי בינוני. ללא כריכה. 3. ספר אשלי רברבי, שולחן ערוך יורה דעה חלק שני - תרכ"ו | 1865. שער ודפים נוספים מנותקים, כפי הנראה חסרים דפים בסוף. [1] קמו, רס דף. נקבי עש וכתמים רבים. ללא כריכה. מצב כללי בינוני - טוב. חתימות בעלות שונות לא נבדקו. 4. ספר מגיני ארץ, שולחן ערוך אורח חיים חלק ראשון - תרכ"א | 1861. [2], רכב, קעט דף. כריכה מקורית בלויה מעט. נזקי עש, כתמים קרעים ונזקי זמן שונים. מצב כללי בינוני - טוב. 5. ספר מגיני ארץ, שולחן ערוך אורח חיים חלק שני - תרכ"ה | 1865. [1], ג-קסה, ק דף. נזקי עש, כתמים קרעים ונזקי זמן שונים. מצב כללי בינוני.
$350
החל מ
$200

תן הצעה