Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 188

לוט 3 קמעות ארוכות בכתב יד על קלף

1. קמע צר וארוך דיו על קלף עם צירופים ואיורים קבליים, בין השאר של אילן ספירות ומנורה. בתחתית כתוב: "זה האילן הקד' מסוגל לכל דבר לנשיא חן ולהצלחה ולשמירה מכל דבר רע וצריך להניחי בתיק כסף ויתלה עליו". אורך הקמע: 89 ס"מ. רוחב: 5 ס"מ. מצב טוב מאוד. 2. קמע ארוך עם צירופים ואיורים קבליים, למציאת חן וישועות בכתב יד על קלף. מידות: 70X5.5 ס"מ. חור קטן בתחתית. מצב כללי טוב. 3. קמע ארוך עם צירופים ואיורים קבליים, למציאת חן הצלה וישועה בכתב יד על קלף. מידות: 70X5.5 ס"מ. מצב כללי טוב.
$350
Starting at
$300

Make an offer