ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 074

לוט 3 ספרי ליוורנו

1-2. ספר הלולא רבא, תיקונים לל"ג בעומר, מהדורה שניה שנדפסה בליוורנו בשנת תר"ז | 1847. יחד עמו נדפס ונכרך ספר ישועות יעקב חידושים ופלפולים על מאמרי חז"ל מרבי יעקב בן יוסף אנהורי, שער נפרד. נקבי עש מועטים, מצב כללי טוב מאד. 3. ספר שלחן קטן, דיני שולחן ערוך אורח חיים, "אשר מקדם קדמתה נדפס באופן זה על ידי הרב ועצום בישראל כמוהר"ר שמואל יהודה אשכנזי זצוק"ל.." נדפס בדפוס של רבי אליהו בן אמוזג בליוורנו בשנת תרל"א | 1871. חתימה על שער הספר: דוד אשכנזי [?] אולי קשור לרב המדפיס הראשון. כתמים ונקבי עש מועטים. מצב כללי טוב.
$120
החל מ
$120

תן הצעה