ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 032

לוט 3 ספרים מהדורות ראשונות מדפוסי פראג שנות הת"ק

1. ספר יבין שמועה, דרשות עפ"י סדר התורה מאת רבי אלעזר בעל מחבר "שמן רוקח" ועוד ספרים - מהדורה ראשונה פראג תקע"ד | 1814. [4], צה (צ"ל צג), [1] דף. חתימה עתיקה מעניינת בשער, ורישומים נוספים בכתב יד בעמוד האחרון לא נבדקו. נזקי עשבסוף הספר. כריכה פשוטה. מצב כללי טוב. 2. ספר שערי חכמה [והוא כולל במספר שב שמעתתא] ושערי יראה, כללים בתלמוד מאת רבי אלעזר בעל מחבר "שמן רוקח" ועוד ספרים - מהדורה ראשונה פראג תקס"ז | 1807. קרעים עם חוסרים בשער, הדבקות שונות. נקבי עש וכתמים קלים. מצב כללי טוב. כריכה ישנה בלויה. 3. ספר שער המזרח, ספר המזרחי וספר מערבי, קיצור המזרחי על רש"י ותוספת יישוב קושיותיו של הרא"ם על רש"י, מאת רבי אברהם שטרן מפלזן - מהדורה ראשונה פראג תקנ"ג | 1793. [2], קמג דף. קרעים וכתמים קלים, מצב כללי טוב.
$240
החל מ
$120

תן הצעה