Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-2-5029020
Get new auction alerts!

<< Go Back

LOT: 264

לוט 3 מכתבים מראב"ד בני ברק הרב שלמה קורח זצ"ל.

לוט 3 מכתבים מראב"ד בני ברק הרב שלמה קורח זצ"ל. 1. מכתב המצלה מעניין בעניין עזרה לאישה יהודיה השבויה בתימן ע"י גויים. המכתב על בלנק רשמי בכתב יד קודשו וחתימתו. 2. מכתב המלצה בכתב יד קודשו וחתימתו. 3. מכתב בעניין הדפסה. המכתב על בלנק רשמי בכתב יד קודשו (לא חתום). הרב שלמה קורח זצ"ל (י"ז בכסלו ה'תרצ"ו, - י"ג בחשוון ה'תשע"ט), מגדולי רבני יהדות תימן בדור האחרון, הרב הראשי ואב"ד העיר בני ברק.
Starting at
$100

Make an offer