ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 019

לוט 24 ספרים מהדפוסים השונים בירושלים, מהם ספרים חשובים ונדירים.

לוט גדול וחשוב של ספרי ירושלים. 1. ספר "חדושי וכללות הרז"ה" ב' חלקים, ירושלים תרמ"ה בדפוס השותפים משה פרץ הרב נחמן בטיטו וצוקרמן, בספר זה המדבר בעניני השיעורים משא ומתן הלכתי ארוך עם הגאון הנודע ביהודה. מצב טוב. 2. ספר "עונג לשבת" על התורה עם ביאור ארוך לתהלים בשם "תהלות דוד" ירושלים תרע"ג. מצב מצוין. 3. ספר "צמח צדיק" תפלות ותקונים, ירושלים תרע"א, מצב מצוין. 4. ספר "בן איש חי" הלכות, הוצאת הרב יצחק נאה עם חותמתו, ירושלים תרצ"ב. מצב מצוין. 5. "תיקון הכללי" לר' נחמן מברסלב, ירושלים תרס"ד. הוצא לאור ע"י הרב בן ציון חזן עם הקדמה ממנו. מצב מצוין. 6. ספר "בת נעות המרדות" דיני אשה המורדת, מאת הרב דוד בן שמעון הדב"ש. ירושלים תרע"ז[?]. מצב מצוין. נדיר. 7. ספר "שער המפקד" אבן העזר, לר' רפאל אהרן בן שמעון, ירושלים תרע"ט נדיר. 8. ספר "באר בשדה" ירושלים בדפוס ישראל בק תר"ו. נדיר. חסר שער ומספר דפים בסוף, השאר מצב טוב. (ש. הלוי 34). שאר הספרים כדלהלן: "שארית יוסף" ירושלים ניסן בק, תרכ"ה. חסר סוף. מצב בינוני. "בית יצחק" ירושלים תר"ע מצב טוב. "אריה שאג" ירושלים תרפ"א. מצוין. "דודי לצבי" על התהלים ירושלים תרפ"ט מצוין. "אוצר בלום" מצוין. "עץ פרי" עם אגרת המוסר ירושלים תרס"ג. "שערי מוסר השכל" שירי מוסר מרבינו האיי גאון, ירושלים תרע"ב. "מעוז הדת" מר' יהושע העליר אב"ד טעלז. ירושלים תרס"ג. "המאיר לעולם" ממשפחת הגר"א, ירושלים תרצ"א. "תיבת משה" מחכמי בוכארא חדושים מתוקים על המסורה, ירושלים תרנ"ט. "שעורי תורה" על מסכת נדרים מאת זקן ראשי הישיבות הרב שמעון שקאפ, ירושלים תש"ה. ספר "המלמד" ירושלים תרפ"א הסכמות גאונים רבות. "בקור חולים" לרגל שבעים שנה של בית החולים ביקור חולים, ירושלים תרפ"ד נדיר. חסרים מספר דפים. מדרש רבה רות "תפארת ציון" ירושלים תרנ"ה, שער צבעוני. "דברי אברהם" ירושלים תרפ"ז. "חמדת צבי" ירושלים תרצ"ג. נכדו של הרב מגרידיץ. מאמר "דבר אל העם. רובם המוחלט של הספרים במצב טוב, רוב הספרים הינם מהדורות ראשונות וחלקם מהדורות יחידות. גדלים שונים. לוט חשוב.
$300
החל מ
$300

תן הצעה