ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 022

לוט 2 ספרי שו"ת שנדפסו בשאלוניקי מהדורות ראשונות: ברך יצחק - תקס"ג | 1803 / אשדות הפסגה - תק"ן | 1790

1. שו"ת ברך יצחק, שאלות ותשובות בהלכה מאת רבי יצחק בן רבי משה די פאס, השו"ת עוסק בשאלות מגוונות בכל ד' חלקי השולחן ערוך, הקדמה של בן המחבר רבי אברהם די פאס ס"ט - מהדורה ראשונה שאלוניקי תקס"ג | 1803. [4], ע דף. כריכה חדשה. דף שער משוקם. כתמים בקצוות. מצב כללי טוב. חתימת בעלות "ף אהרן חיים [?]". 2. שו"ת אשדות הפסגה, 'והוא משאלות ותשובות נכבדות על סדר ארבע טורים ... כמה"ר יוסף נחמולי זלה"ה' ובסופו ביאור כמה שרשים וסוגיות מורכבות שבש"ס. וביאור כמה לשונות מוקשים שברמב"ם, בנוסף יש חיבור על כמה פרקים ממסכת בבא מציעא, בסוף הספר יש מספור חדש שמתחיל מאות ז', ונראה שמתחיל באמצע נושא ומכאן ואילך כמה עניינים ממהרח"א זלה"ה [ככל הנראה רבי חיים בן רבי דוד אבולעפייא], ביניהם קונטרס מעניין הנקרא 'מדות המזבח', סימני הסדר ופי' על הגדה של פסח - מהדורה ראשונה שאלוניקי תק"ן | 1790. [4] קנב דף. כד דף [מתחיל באות ז' כאמור לעיל]. הגהות לשון בכת"י, מספר חתימות בעלות מעניינות, לא נבדקו. מצב כללי טוב מאד.
החל מ
$100

תן הצעה