ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 106

לוט 2 ספרים שארית הפליטה

1. ספר זקני שארית הפליטה "קובץ אגדות הש"ס עם ביאורים" עם 'זכרון קדושים'. מאת רבי אהרן רוזנפלד רב ביהכנ"ס זקני שארית הפליטה ביפו, הסכמות מרבי זעליג ראובן בנגיס, רבי איסר זלמן מלצר, ורבי אברהם יעקב מסדיגורה. לפי תאריך ההסכמות נדפס הספר בשנת תש"ט לפ"ק. מהדורה ראשונה בחי המחבר, לא מוכרת - לא מצאנו ברישומים הביבליוגרפיים השונים. מעט נקבי עש, פגם בשדרה, כריכה מנותקת חלקית. 2. ספר זכרון עולמים "פרקים על חורבן יהדות אירופא משנת תרצ"ט עד תש"ה ותיאורי הרפתקאות דעדו על יהדות אונגריא בשנת תש"ד מאחרי פסח עד חג השבועות" מאת רבי רפאל שטערן "לשעבר ראש קהלת אונגוואר" מהדורה ראשונה - ירושלם תש"ז, במהלך הספר מביא גם "מאמרים נחמדים להלהיב לבב ישראל לאבינו שבשמים" כלשונו, הסכמות מהמהרי"ץ דושינסקיא, והגאון מטעשיבין זצ"ל. הקדמה ארוכה ונרגשת מאת המחבר, בה מגולל בין היתר את הקורות עמו בשנות הזעם, כריכה מנותקת חלקית, מוטבעת. מצב כללי טוב.
החל מ
$50

תן הצעה