ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 002

לוט 2 ספרים זוהר ומשניות סלאוויטא ללא שערים וכריכות

1. זוהר על ספר בראשית להתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי - על נייר כחול נדפס בדפוס ר’ דוב בער ב"ר ישראל סגל ור’ דוב בער בן ר' פסח סג"ל בסלאוויטא תקס"ד | 1804. במקור [3], רנו, [8] ד'. בעותק שלפנינו חסר 3 דפים ראשונים בהם השער ומס' דפים בודדים לא נבדק. 2. משניות סדר טהרות, עם פירוש הרע"ב תוס' יו"ט ותוספות ישנים - נדפס בדפוס רבי משה שפירא מסלאוויטא - תקפ"ד או תק"צ | 1822 או 1830. בעותק שלפנינו ב-רכג דף, שער ומס' דפים בודדים חסרים לא נבדק. ללא כריכות, מצבים משתנים ופגעי זמן שונים, לא נבדק ביסודיות.
החל מ
$50

תן הצעה