ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 033

סט 2 חלקים - הלכות רב אלפס. זולצבאך. תקכ"ב/ד | 1762/4

סט הלכות רב אלפס [רי"ף]. מאת רבי יצחק אלפסי, ראשון הפוסקים הראשונים. עם פירושי רש"י, ר"ן, רבינו יונה, נמוקי יוסף, שלטי הגבורים, המאור הגדול והקטן ועוד. עם תוספתא ופירוש המרדכי. שני כרכים. חלק א': סדר זרעים [מסכת ברכות, הלכות קטנות] וסדר מועד. חלק ב': סדר נזיקין. בדפוס רבי משלם זלמן ב"ר אהרן [זלמן מדפיס]. בדף שאחרי דף השער תחריט נחושת יפהפה של שני כרובים נושאים כתר תורה ומתחתיו איורי עלים היוצרים מגן דוד. בתחתית הדף השני של חלק א' אישור הצנזורה. חתימות בעלות בעברית ולועזית. כרך א' כריכה חדשה. כרך ב' כריכת עור מקורית חלקה הקדמי חסר. פגעי עש. כתמי רטיבות. | הרי"ף התפרסם בעיקר בשל חיבורו 'הלכות רב אלפס' שלפנינו, ספר ההלכות שהקיף שלושה סדרים, מועד, נשים ונזיקין, שהיו רלוונטיות להלכה בתקופתו כשהוא מתמצת, מעתיק ומרכז רק את הדברים שלדעתו נוגעים להלכה. גדולי הראשונים כרמב"ם, הראב"ד, הרמב"ן, ור"י בעל התוספות התייחסו אליו בהערצה מופלגת, ורוב חכמי ההלכה מתייחסים אליו כאל סמכות העל בפסיקות ההלכה. | [3], ג-פז; שד; שעו דף. 38 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
$100
החל מ
$100

תן הצעה