ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 069

לוט 2 כתובות לחג השבועות על קלף, טטואן. מרוקו. תרצ"ד | 1934. נדיר ביותר.

"כתובה" לחג השבועות לשני ימים צבע על קלף, לכל יום קלף בנפרד, "מהרה"ג כמוהר"ר חביב טולידאנו זצוק"ל", "הכותב ע"ה חביב טולידאנו הי"ו סיון תרצ"ד לפ"ק". מסביב הכתובה מסגרת ובה פסוקים הקשורים לתורה. הרב חביב טולידאנו מחבר הכתובה כנראה שזהו רבי חביב טולידאנו השלישי, נולד תק"ס במקנס, חיבר: הגדה של פסח "פה ישרים" (ליוורנו תקצ"ח) "תרומת הקודש" (ליוורנו תרכ"א) ו'דרך אמונה' - תשובות באמונה, ועוד ספרים רבים שלא נדפסו. כמו כן חיבר פיוטים שונים לחגים שנדפסו במחזורי נוסח מרוקו, והכותב הוא כנראה אחד מצאצאיו. סה"כ 2 גליונות קלף בגודל 44/54 ס"מ. כתמים, מצב כללי: טוב.
$1500
החל מ
$1500

תן הצעה