Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 198

לוט 2 כתבי יד פירוש המילות ותפסיר מגילת אסתר - תימן המאה ה-19

1. כתב יד תפסיר [תרגום] מגילת אסתר, כתב עברי בלשון ערבי מדוברת, על מגילת אסתר. כתיבה נאה ומסודרת, כפי שנהוג היה בלשון זה לאנשים בתימן להצמידו למגילת אסתר לאלו שלא ידעו לשון הקודש. ללא כריכה, כתמים שונים. מצב כללי טוב. 12.5X9 ס"מ. 39 עמודים כתובים. 2. כתב יד עם פירוש המילות לערבית לפי א-ב בנושאים יהודיים שונים. ובנוסף העתקה ממדרשים וליקוטים מספר "חמ"י [כנראה חמדת ימים]" וטעמים מקדמונים ומהרב שלום קריף ועוד. כתמים וקרעים ללא פגיעה בטקסט. מצב כללי טוב. 15X12 ס"מ. 31 עמודים.
Starting at
$250

Make an offer