ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 012

לוט 15 מסכתות ב – 10 כרכים. מדפוס זיטאמיר, האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא.

לוט 15 מסכתות גמרא תלמוד בבלי עם המפרשים מדפוס זיטאמיר של האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. כרך 1. מסכתות: ביצה, מועד קטן, תענית, מגילה, בשערים נפרדים תרכ"ד, כרך 2. מסכת פסחים, תרכ"א, שער 1 עם דיו אדום. כרך 3. מסכת כתובות, תר"כ, שער 1 עם דיו אדום. פגעי עש. כרך 4. מסכת גיטין, תרכ"ג, שער 1 עם דיו אדום, חותמות ורישומי בעלות. שער בלוי. כרך 5. מסכת סנהדרין, תרי"א, מצב מצוין. כרך 6. מסכתות: מכות, הוריות, עדיות אבות ומסכתות קטנות, תרי"ט – תר"כ. שערים נפרדים. 1 עם דיו אדום. כרך 7. מסכת בבא מציעא, תרי"ט, שער 1 עם דיו אדום, נקבי עש. כרך 8. מסכת בבא בתרא, תר"כ, 2 השערים עם דיו אדום. כרך 9. מסכת חולין, תר"כ, שער 1 עם דיו אדום. כרך 10. מסכת נדה, עם משניות סדר טהרות, תרכ"א, ב' שערים 1 עם דיו אדום. כל הכרכים בגודל תואם, מצבים שונים רובם במצב טוב, חלקם עם פגיעות שונות. וחלקם עם כריכות עור מקוריות. לוט חשוב ונדיר.
$425
החל מ
$300

תן הצעה