ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 078

לוט 14 מסכתות ב- 9 כרכים ו 3 שערים – בדפוס זיטאמיר האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא

לוט 9 כרכים גמרות תלמוד בבלי בדפוס זיטאמיר האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא: כרך 1. מסכת – ביצה – מועד קטן, תרכ"ד 1864, 2 שערים. כרך 2. פסחים, 1861 תרכ"א, 2 שערים. כרך 3. פסחים (3 שערים) – חגיגה, תרכ"א 1861. כרך 4. מסכת גיטין – נזיר, 2 שערים, תרכ"ג 1863. כרך 5. מסכת בבא קמא, שער 1, תרי"ח 1858. כרך 6. מסכת בבא מציעא, 2 שערים, תרי"ט 1859. כרך 7. מסכת סנהדרין, 2 שערים,תרי"ט 1859. כרך 8. מסכת מכות – זבחים, 2 שערים, תר"כ 1860. כרך 9. מסכת ערכין – תמורה – כריתות – מעילה – הלכות יום טוב למהרי"ט אלגאזי. שער 1 לכל חלק, תר"כ 1860. עם 3 שערים של דפוס זיטאמיר הנ"ל, שער משניות תרכ"א, שער מסכת נדה תרכ"א, שער מסכת נדרים תרכ"ד. סה"כ 14 מסכתות ב – 9 כרכים. חתימות בעלות בכתב יד אשכנזי בחלק מהכרכים. כל הכרכים במצבים שונים, חלקם עם פגמים, כתמי רטיבות, נקבי עש.
$750
החל מ
$220

תן הצעה