ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 126

לוט 12 ספרי תפילה שונים מהם גם בשפות שונות חלקם נדירים - שנות הת"ק - ת"ר

1. תיקון ליל שבועות וליל הושענא רבה, עם תהילים שלם ומאמרי הזוהר - דפוס אנטון שמיד וויען תקצ"א | 1931. קפ דף. דפים וכריכה מנותקים. מצב כללי טוב. חתימת בעלות עתיקה. 2. תפילות ישראל, עם העתקה אשכנזית, תרגום לגרמנית לצידי התפילות בלשון הקודש. עותק מהודר בכריכה מקורית יפהפיה מוטבעת. הזהבה בצידי הדפים - ווין תקפ"ז | 1827. 306, [2] עמ'. נקבי עש וכתמים מועטים. מצב כללי טוב. 3. סדר הקינות לתשעה באב, עם מגילת איכה וקריאת התורה, עם תרגום לגרמנית עמוד מול עמוד - רעדעלהיים תרנ"ד | 1894. [4], 312 עמ'. דף אחד מנותק. נקבי עש מועטים. מצב כללי טוב. 4. סדר התפילות לכל השנה, עם תרגום רומני לצד התפילות בלשון הקודש, מאת אברהם שלמה גולד, מהדורה נדירה וחשובה - קראיובה תר"ץ | 1930. XIV, 492 עמ'. כתמים קרעים והדבקות שונות. מצב כללי בינוני - טוב. 5. סידור שפה ברורה, עם תרגום לגרמנית עמוד מול עמוד - פרנקפורט דמיין [רדלהיים] תרפ"ב | 1922. מספור עמודים מורכב. קרעים והדבקות שונות. מצב כללי בינוני. 6. ספר ליקוטי צבי, תפילות שונות לחודשי אלול תשרי, עם הוספות תפילות מספרי החיד"א - וינה תרט"ז | 1856. כריכה מקורית בלויה. כתמים שונים. מצב כללי טוב. 7. ספר קול ששון, כולל תפילות וקרובץ לפורים ומגילת אסתר עם פירוש אבן עזרא מתורגם בחלקו לאשכנזית באותיות עבריות - קראטאשין ת"ר | 1840. סד, כ דף. כתמים. כריכה ישנה עם שדרת עור בלויה מעט. מצב כללי טוב. 8. ספר קול ששון, כולל תפילות וקרובץ לפורים ומגילת אסתר מתורגם לאשכנזית באותיות לועזיות - קראטאשין תרכ"ז | 1867. 150, 62 עמ'. כתמים. כריכה ישנה. בלויה מעט. מצב כללי טוב. 9. ספר מענה לשון, תפילות לבית החיים - וינה תרמ"ח | 1888. 124, 24 עמ'. עם תרגום לגרמנית. קרעים בשולי הדפים. מצב כללי בינוי. 10. ספר קול בכי, והוא סדר תשעה באב. עם תרגום לגרמנית - קרוטשין תרט"ז | 1856. 260 עמ'. עם טיפטופי נרות, כתמים שונים. מצב כללי טוב. ללא שדרה. 11. ספר אמונה לישני עפר, סדר תחינות על קברים, עם מכתב הסכמה מרבי נפתלי בנעט בנו של המהר"ם בנט - וויען תקפ"ו [בפרט: תקצ"ב] | 1826. 149, [3] דף. כתמים. קרעים קלים בקצוות הדפים. מצב כללי טוב. כריכה בלויה. 12. נדיר וחשוב! ספר קהלת שלמה, תפילות שונות ועניינים נוספים, למועדים וזמנים שונים, כולל הגדה של פסח עם שער נפרד. בתרגום לגרמנית - הנובר תרכ"ח | 1868. נקבי עש מועטים. מעט כתמים. מצב כללי טוב.
החל מ
$80

תן הצעה