ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 004

לוט 12 ספרי ירושלים חשובים. חותמות חשובות

1. נתיבות השלום, מאת רבי משה נחמיה כהניו. בדפוס יואל משה שאלאמאן [סלומון], ירושלם, תרל"ה [1875]. | 2. משכנות לאביר יעקב, מאת רבי הלל משה מעשיל מביאליסטוק. ירושלם. חש"מ ושנת הדפסה. | 3. אורח נאמן, מאת רבי מנחם נתן אויערבאך. דפוס סלומון, ירושלם, תרפ"ד [1924]. | 4. עולת איש, מאת רבי שאול אלישר. דפוס צוקרמן, ירושלם, תרנ"ט [1899]. | 5. משאת יעקב, מאת רבי אברהם צבי פרילוקער, דפוס זכרון שלמה, ירושלם, תרנ"א [1891]. | 6. אורח נאמן חלק רביעי, מאת רבי מנחם נתן אויערבאך. דפוס סלומון, ירושלם, תרצ"א [1931]. | 7. אמרי בינה חלק ראשון, מאת רבי מאיר אויערבאך. בדפוס יואל משה שאלאמאן [סלומון], ירושלם, תרל"ו [1876]. | 8. שני עותקים של: אמרי בינה חלק שני, מאת רבי מאיר אויערבאך. בדפוס יואל משה שאלאמאן [סלומון], ירושלם, תרל"ו [1876]. | 9. שערי רחמים, מאת רבי רחמים פראנקו. דפוס גאשצינני, ירושלם, תרמ"א [1881]. | 10. סוכת שלום, מאת רבי שלום מזרחי עדני. דפוס זכרון שלמה, ירושלם, תרנ"א [1891]. | 11. ראשון לציון, מאת רבי חיים בן עטר. דפוס לעווי, ירושלים, תרע"ה [1915]. | רבים מן הספרים חתומים בחותמת הגאון רבי חיים ברלין בן הנצי"ב מוולאז'ין [ראה אודותיו בקטלוג מכירה זו]. גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: בינוני-טוב.
$220
החל מ
$120

תן הצעה