ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 050

לוט 10 ספרים נדירים משנות הת' מהדורות ראשונות - יחידות . חסרונות שונים. רישומים וחתימות.

1. משניות סדר נשים, עם פירוש "באר אברהם" "מי באר", לר' אברהם ליסקר אמשטרדם תפ"ו, מהדורה יחידה, חסר שער, מצב כללי טוב. 2. ספר "פירוש הרמב"ם". מאת ר' דוד עראמה, אמשטרדם תס"ו, חסר שער ומספר דפים בסוף, מצב בינוני. 3. ספר "ברית אברהם" על ילקוט שמעוני לר' אברהם גדליה, ליוורנו ת"י, מהדורה יחידה. עותק חסר, לפנינו מדף שס – תק"ן הסוף שלם. נדיר ביותר. מצב מצוין כחדש. 4. ספר "פרח שושן" קושטא תצ"ב. מהדורה יחידה. חסר שער ודף ראשון ואחרון (הושלמו בצילום). מצב טוב – בינוני. 5. ספר "תורת חיים" לר' חיים שור על הש"ס, פרנקפורט דאדרה תצ"ד. חסר שער והושלם בצילום, חתימות בעלות רבות - לא נבדקו. 6. ספר "הנותן אמרי שפר" דרשות מרבי אליהו בן חיים הראנ"ח, פרנקפורט דמיין תע"ג מהדורה ראשונה. שלם. מצב בינוני, כתמי ופגמי רטיבות. 7. ספר "פלפולא חריפתא" הענווא תע"ו, מהדורה ראשונה, חסר התחלה עד דף ב'. חתימות בעלות מסולסלות, מצב טוב – בינוני. 8. ספר "ברית אברהם" לר' אברהם גדליה על ילקוט שמעוני, על נביאים וכתובים, חסר שער, כרך עב כרס, 288 דף. ליוורנו תי"ב. מהדורה יחידה - נדיר מאוד. מצב טוב – בינוני. 9. ספר "דובב שפתי ישנים" מהרב שלמה אלגאזי, אזמיר תל"א, נדיר מאוד, חסר מספר דפים בהתחלה ובסוף, דפים ראשונים פגומים. 10. ספר "נחלת יעקב" דרשות על התורה, קראקא ת"ג, מהדורה ראשונה. עותק חסר התחלה וסוף, 2 הגהות בכתב יד, נדיר. מצב טוב. סה"כ 10 ספרים נדירים משנות הת' גדלים שונים. חתימות וחותמות בעלות רבות.
$500
החל מ
$500

תן הצעה