ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 010

לוט עותקים חסרים מדפוסי ויניציאה שנות הר' עד תחילת הת'

1. ספר התרומה, לרבינו ברוך ב"ר יצחק מגרמיזא, תלמיד ר"י הזקן מבעלי התוספות - מהדורה ראשונה דפוס דניאל בומבירגי ויניציאה רפ"ג | 1523. 102 דף מתוך 139 דף במקור. 2. ספר חדושי גמרא, לרבינו יוסף [מהרימ"ט] בן המבי"ט [רבינו משה מטראני] - מהדורה ראשונה ונציה ת"ה | 1645. חסר שער וכ-5 דפים בסופו. 3. ספר שאלות ותשובות מהרי"ט, לרבינו יוסף [מהרימ"ט] בן המבי"ט [רבינו משה מטראני] - מהדורה ראשונה ונציה ת"ה | 1645. יש רק שער אחד לחלק יורה דעה והוא פגום, חסרים דפים רבים בתחילה, בסוף ובאמצע, לא נבדק לעומק. כ-220 דף. 4. ספר יפה תואר, פירוש על בראשית רבה לרבינו שמואל יפה אשכנזי - מהדורה ראשונה דפוס די גארה שנ"ז | 1597. קלב-תקיח דף (חסרים מס' דפים ביניהם, במקור: תקם,[4] דף). 5. חלק מחמש מגילות כולל מגילת אסתר מתוך תנ"ך עם פירוש רש"י - ויניציאה ת"ז | 1647. כ-20 דף + כפולים במגילת אסתר. מצבים משתנים, פגעי זמן שונים, נזקי עש, רטיבות ועוד. מצב כללי בינוני - גרוע.
$180
החל מ
$180

תן הצעה