ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 018

לוט ספרי שו"ע לאדמוה"ז בעל התניא זיע"א חותמות וחתימות חשובות

1. שני כרכים הכוללים ג' חלקים משולחן ערוך בעל התניא נבג"מ, ווילנא תרפ"ה/ט | 1929. רישום בעלות על רך אחד: "שלמה מרדכי... קלוגער לאדז' פיעטרקוסקי". 2. שולחן ערוך חלק חמישי יורה דעה - טשערנאוויץ תר"ך | 1860. שער מנותק, חותמת: "זאב ידידיה". כריכה מנותקת חלקית. 3. שולחן ערוך אורח חיים חלק שני - ווארשא תרל"ד | 1874. כמו שטעטטין תרכ"ד. שני שערים. חותמת בעלות חשובה בשער: "אברהם משה באב"ד רב בגוראהומורא" ראה להלן. 4. שולחן ערוך יורה דעה חלק חמישי - דפוס סטריאוטיפי של ווארשא תרנ"ה | 1913. (כמו בשטעטטין). שני שערים. 5. שולחן ערוך אורח חיים חלק רביעי הלכות פסח - תרל"ה | 1875. כמו שטעטטין תרכ"ד. שני שערים. בשערים רישומים: "שלמה כ"ץ קריגער" "מעזבונו של דוד דומיניץ ז"ל" וחותמת חשובה: "יהודה לייביש פאטאשער מו"צ דק' טיטשין". סה"כ 6 כרכים, כריכות שונות חלקן ישנות מהתקופה, פגמים שונים, לא נבדקו לעומק, מצבים משתנים, לרוב כללי טוב. רבי אברהם משה באב"ד (תר"ס - תש"ם), בן רבי מנחם מנדל באב"ד מגורה הומורה, רב וראש ישיבה חסידי בבוקובינה ובישראל. תלמידו המובהק של הגאון רבי מאיר אריק מטרנוב, ירש את מקום אביו ברבנות גורה הומורה, לאחר המלחמה בשנת תש"ח, ניסה לעלות לארץ ישראל אך הוגלה לקפריסין, שם שימש כרב במחנה המעצר. לאחר עלייתו לארץ היה בקשרים אדוקים עם מרן ה'חזון איש'. בסביבות שנת תשי"ב התמנה לתקופה לראש ישיבת "יחל ישראל" של חסידות סערט ויז'ניץ בראשות גיסו האדמו"ר רבי ברוך הגר.
החל מ
$50

תן הצעה