ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 011

לוט ספרי סלאוויטא וזיטאמיר

1. גמרא סדר קדשים מסכתות בכורות, ערכין, תמורה, כריתות ומעילה, וספר הלכות יום טוב למהרי"ט אלגאזי. זיטאמיר תר"כ 1860 בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. מסכת בכורות חסר שער, כתמי רטיבות. מצב טוב. 2. מסכת יבמות, זיטאמיר תרכ"ב, חסר שער, מצב טוב, כתמים קלים. 3. מסכת חגיגה, סלאוויטא תקע"ח בדפוס הרב משה שפירא מסלאוויטא, מצב גרוע. כריכת עור. 4. מסכת נדרים סלאוויטא חסר עד דף ט. 5. ספר "תורת זבח", עם פירושים 'מזבח העולה' 'יסוד המזבח' ' העלה שלמה' מאת הרב שלמה גאנצפריד בעל הקיצור שלחן ערוך. זיטאמיר תר"ל בדפוס ר' יצחק משה באקשט. 6. ספר "תורת כהנים" חלק שני על פרשה צו עם פירושים 'עזרת כהנים' 'תוספות העזרה' מאת הרב צבי הירש הכהן ראפאפורט, זיטאמיר תרכ"ו בדפוס ר' אברהם שלום שאדאוו. 7. שתי ספרים חסרים מסלאוויטא וזיטאמיר, חומש דברים עם אור החיים הקדוש סלאוויטא?, שלחן ערוך יורה דעה זיטאמיר?. מצבים וגדלים שונים. חתימות וחותמות בעלות.
החל מ
$100

תן הצעה