Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 136

לוט ספרי התנגדות לחסידים

1. דפוס צילום של הספר מגלה טמירין, "כשמו כן הוא כי מגלה דברים אשר היו עד עתה טמירין ונעלמים מעין כל חי", פארודיה סטירית על סיפורי החסידים, שיחותיהם ולשונם, בצורת חליפת מכתבים בין חסידים, המבקשים למנוע הפצת ספר נגד החסידות, מאת המשכיל יוסף פרל. מהדורת צילום מוגדלת של מהדורה ראשונה של ספר זה שנדפס בוינה תקע"ט | 1819 - ירושלים סביב שנות התש"כ ע"י מפעל השכפול. כריכת מעטפת עם צילום השער הראשון. שני שערים, [2], נה דף. 27 ס"מ. מצב טוב, כתמים. 2. ספר המתנגדים, מאת יצחק פרנהוף, "המתנגדים - יריביה של תנועת החסידות מתגלים בו כאנשי לבב שהמחבר מאירם מבפנים בהשתתפות ובהומור" - הוצאת אגודת הסופרים העברים ליד 'דביר' תל אביב תשי"ב | 1952. כריכה קשה עם מעטפת נייר, המעטפת פגומה וקרועה. תמונת המחבר בתחילת הספר. 220 עמ'. מצב כללי טוב. כתמים שונים. 3. שני כרכים של "חסידים ומתנגדים" מאת מרדכי וילנסקי, לתולדות הפולמוס שביניהם בשנים תקל"ב - תקע"ה - הוצאת מוסד ביאליק תש"ל | 1970. 351, 383 עמ'. מצב כללי טוב. כתמים שונים.
Starting at
$70

Make an offer