ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 020

לוט ספרים שנדפסו בירושלים

1. ספר פטירת משה – תרנ"ז | 1897. ספר פטירת משה רבינו ע"ה והוא מדרש וזאת הברכה שלומדים באשמורת הוש"ר. ונלוה אליו פטירת אהרן הכהן... שטוב לאומרה ג"כ באשמורת הוש"ר... העתקת ביאור מעני פארסי ... שנוהגים בגלילות בוכארא לפרש ולדרוש בלשונם באשמורת ליל הנז'. סימני שימוש רבים, כתמים וקרעים, מקצם עם פגיעה קלה בטקסט, מצב כללי טוב – בינוני. 2. ספר חשק שלמה – תרס"ה | 1905. חוברת מיניאטורית ברכת המזון עם תפסיר, פזמונים ופתגמים עם העתקה לפרסית. שער קרוע וחסר עם דבק נייר, מצב כללי בינוני -טוב. 3. ספר נר נשמה – תרס"ד | 1904. והוא לימוד פרקי משניות לשנת האבל ויום השנה [יארצייט] ותפילות נוספות שונות. מצב כללי טוב. 4. ספר התקנות וסכמות ומנהגים הנוהגים פעה"ק ירושלם – תרמ"ג | 1883. תקנות ומנהגים של קהילת הספרדים בירושלים. נדפס בדפוס של יואל משה סלמון בירושלים. ספר היסטורי חשוב. נזקי עש, קרעים וכתמים רבים, דפים מנותקים, מצב כללי בינוני – טוב. 5. ספר כל המצווה חלק א' – תרנ"ה | 1895. ספר על מצוות שבין אדם למקום מאת רבי יעקב אורנשטיין, תלמיד המהרי"ל דיסקין, וראש ישיבת אהל משה בירושלים. עותק יפה ושלם. 6. ספר לבנת הספיר – מהדורה יחידה – תרע"ג | 1913. פירוש על מדרש הנעלם ותוספתא לספר הזוהר הקדוש. מאת "...רבי דוד בן רבי יהודה החסיד, בשנת ה'פ"ה ליצירה, נמצא טמון בבית מדרשו של הגביר.... שלמה מוסאיוב..." מבוא מאת רבי שלמה אהרן וורטהיימר המסביר את ערכו וחשיבותו של הספר ומחברו. נקבי עש וקרעים קלים, מצב כללי טוב. כריכה מקורית במצב טוב. הקדשה: ...מאת חו"ר ישיבת ק"ק מכוונים 'רחובות הנהר'... לכבוד... יוסף חיים... בן הרב הגדול כמוהר"ר מ"ו שלום..." עם חותמת של הישיבה.
החל מ
$120

תן הצעה