ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 120

לוט חוברות מאת הגאון רבי מאיר שווארץ מפודהייץ זצ"ל - ירושלים שנות הת"ש

1. ספר מספר הקדמי - ירושלים תש"ד. 2. ספר רמ"ז, חידושים על התורה - ירושלים ת"ש. 3. ספר נפש חיה הוא שמו "ונוסף לזה צוואה אשר סידרתי לבני ותלמידי - ירושלים ת"ש. 4. ספר מתוק מדבש על התורה - ירושלים תש"א. 5. גימטריאות פרפראות לחכמה - ירושלים תש"א. 6. ספר חותם אמת - ירושלים תש"ז. רישומים בחלקם, פגמים שונים, נתונים בקררטון איחסון בלוי, מצב כללי טוב. הגאון המקובל רבי מאיר שווארץ זצ"ל (תרי"ט - תשי"ג) בן רבי אהרן. כיהן כרב ואדמו"ר בזוולוב, וסמוך למלחמת העולם הראשונה קבע מושבו בפודהייץ שבגליציה ועל שמה נקרא הרב מפודהייץ, היה מקורבם של אדמו"רי ספינקא-זידיטשויב, וכן נסמך בכתב לאדמו"ר ע"י מרן ה'אמרי יוסף' זי"ע בעצמו. בתרפ"ז עלה לארץ, והתקשר עם חסידי קרלין בירושלים. רוב חיבוריו בקבלה אבדו עם נפילת הרובע היהודי בתש"ח. חיבר "רמ"ז" על התורה, [ר"ת שמו רבי מאיר זוולובער] סידור ותהלים ותיקון חצות עם פירוש מתוק מדבש. לימים אמר שבעת עלייתו ארצה זרק לים את כל הסמיכות לרבנות ואדמו"רות באשר הם, עובדה מעניינת נציין: לפני פטירתו בל"ג בעומר תשי"ג ישב הרבי מבעלז עם תלמידיו ושוחח אודות חכמי ירושלים הבקיאים בתורת הקבלה, בתוך כך הזכיר את שמו של רבינו והתבטא: "אומרים עליו שהוא יודע ללמוד קבלה" והוסיף: "איך האב איהם נאך פארכאפט" [אני עוד זכיתי להכירו], הפלא היה גדול שהרי רבינו היה עדיין בארץ החיים, והרבי הזכירו כמי שנפטר, למחרת בלילה נפטר רבינו לבית עולמו. על שמו ולזכרו הוקמה ישיבת מאורות התורה בקרית יערים - טלז סטון, ע"י צאצאיו.
החל מ
$80

תן הצעה