ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 240

. כתב-יד חשוב 'זרע קדושים' חיבור שלם על התורה, אוטוגרף חתום - אירופה, ראשית המאה ה-18. תגלית היסטורית

כתב-יד גדול וחשוב, אוטוגרף חתום, על חמשה חומשי תורה, שמעולם לא יצא לאור. כתב היד כתוב בכתיבה רבנית-אשכנזית האופיינית לראשית המאה ה-18. כתב היד נראה כמוכן להדפסה כולל הקדמה ושם הספר בראש כל אחד מן העמודים. זהות המחבר אינה ידועה אך כפי הנראה מדובר ברב חשוב מחכמי אירופה. שמו הפרטי של המחבר רבי שלמה זלמן מופיע באחד מן העמודים הראשונים כאקרוסטיכון. ושנת הכתיבה מופיעה אף היא באחד מן העמודים "ישמ'חו השמים ו'ת'ג'ל' הארץ". הדפים הראשונים והאחרונים של כתב היד היו דבוקים ונדרשה טכניקה מיוחדת בכדי להפרידם ועקב כך ישנם מילים בלתי מפוענחות. אך בהקדמה בה מתאר המחבר את ייחוסו הרם - אשר גם שם הספר 'זרע קדושים' רומז לכך - ניתן לקרוא חלק מן הטקסט: "מקודש הקדשים... משה מו"ץ טיקאטין ופ"פ... מאור הגולה מופת הדור... ורבנו אשר כל... ישראל נשען עליו ואת מימיו אנו שותין ה"ה הגאון הרא"ש הגרא[?] רבי... ממשפחת אמי... פרנס הדור בעיר ואם בישראל רבתי עם בהכמ"ל[?]...". בחלק מן הדפים הכתב דהוי. עמוד השער לא שרד, אך לספר שמות יש עמוד שער נפרד. | דפים מנותקים ללא כריכה. פגעי עש. עקבות רטיבות. | [6], ו-מח, [119], [2] דף. 31X20 ס"מ. מצב כללי: גרוע.
$6500
החל מ
$800

תן הצעה