Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 201

כתב יד גורלות סגולות וקמעים - תימן תחילת המאה ה-19

כתב יד עם עניינים קבלים, ספר אורים ותומים, עמו כרוך ספר בקבלה מעשית בכתב עברי בערבית מדוברת עם השבעות מלאכים, וצורת כתיבת שמותיהם. כולל טבלאות ותרשימים שונים ונוסח התפילה קודם השאלות. 254 עמודים כתובים. 9X12 ס"מ. כריכת עור בעבודת יד מתאימה לתקופה. נזקי עש ופגמים שונים. חלק מהדפים מנותקים. מצב כללי בינוני.
Starting at
$300

Make an offer