Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 227

מקבץ של כתבי יד כרוכים יחדיו בכרך עב כרס - דרום תימן המאה ה-19

כרך עב כרס עם מקבל מעניין של כתבי יד שונים, נראה בסגנון כתיבה המתאים לדרום תימן המאה ה-19. ברובו העתקות של אזהרות, מעשה נפלא, מעשיות התלמוד, בקשה נאה, פזמונים למוצ"ש, ברכת הלבנה, הגדה של פסח, סליחות וללילי אשמורות, סדר הרחמים, הושענות, קביעת השנים ומסתיים בקולופון עם שנת תרס"ח. חתימות ורישומי בעלות, באחד מהכתבים שם המעתיק: "דאוד כפרי". כתיבה שונה בין כתב יד למשנהו. 163 עמודים כתובים. 11X16 ס"מ. נזקי עש. כתמים ופגמים שונים. מצב כללי בינוני. כריכת בד לא תואמת לתקופה.
$220
Starting at
$200

Make an offer