Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 193

כתב יד תקון ליל שבועות - תימן המאה ה-18

כתב יד של סופר מומחה ממרכז תימן במהלך המאה ה-18, עם תיקון ליל שבועות, כולל הקדמה ותפילות. החיבור בחלקו מנוקד, כולל תורה נביאים וכתובים, משניות וזוהר, פזמון נאה לחג השבועות עפ"י הקבלה, ככל הנראה מספר דפים חסרים בסוף הזוהר. בסופו 'אזהרות לחג השבועות' בשני טורים מנוקד. 346 עמודים כתובים. 16X12 ס"מ. כריכת עור בעבודת יד תואמת לתקופת הכתיבה. נזקי עש ופגמים רבים. חלק מהדפים מנותקים עם קרעים ובלאי. מצב כללי בינוני.
Starting at
$180

Make an offer