Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 225

כתב יד עם אוצר בלום על הלכות שחיטה וטריפות ועוד כולל קבלה - תימן המאה ה-18

כתב יד עם אוצר בלום של הלכות טריפות ושחיטה, הכולל ביאורים והלכות, בחלקו פירוש בשרח ערבי. מעשים מלוקטים משושלת הקבלה רבינו משה בן מימון [הרמב"ם], רש"י ועוד ראשונים וגדולי ישראל על בנושאים שונים. לקט של קבלה מעשית, שירות, טעמים, ענייני מצוות במעגל השנה, שער השמיים, על שיר השירים, אשמורות, כוונות האר"י, מעשה רב, בת מלך, כתב בתיקוני הזוהר, מדרש הנעלם ועוד. פריט ייחודי מגוון ומרתק, כתיבה כפרית של סופרים שונים. 432 עמודים כתובים. 16X11 ס"מ. דפים מנותקים. כריכת עור בעבודת יד תואמת לתקופת הכתיבה. נזקי עש, כתמים ופגמים שונים. מצב כללי בינוני.
Starting at
$300

Make an offer