Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090
Get new auction alerts!

<< Go Back

LOT: 144

כתב יד שלם נדיר ומרשים של תפילות מחולקות לימות השבוע - איטליה המאה ה-17

כתב יד שלם ומרשים בן כ-60 דף כתובים משני צידיהם בכתב יד איטלקי, כתב יד סופר מהמאה ה-17, ובו תפילות וסדרי פסוקים מתורה נביאים וכתובים מחולקים לימות השבוע, כפי שנדפס לראשונה בתקופת כתיבת כתב יד זה בספר 'מעבר יבק' שם נכתב: "אלו הם סדרי הפסוקים מאנ"ך עם מעט בקשות הקשורים בעבותות אהב"ה ובהם ישירו ויזמרו כל החפץ לקדש עצמו בשחרית ומנחה...". נוסף עליהם פרק תהילים אחד לכל יום בשבוע, פסוקים שונים וסדר תפילת הדרך. כתב יד נדיר כרוך בכריכה עתיקה עם עיטורים יפים. 14X10 ס"מ. נזקי עש ופגמים שונים במס' דפים, ברובו במצב טוב. סימני שימוש והדבקות במס' דפים. הכותב: הסופר יצחק בן שושן, תלמידו של רבי אהרן ברכיה בן משה ממודינא בעל מחבר 'מעבר יבק'. כתב יד נוסף שלו הועמד למכירה במכירה הראשונה של בית המכירות 'יודאיקה ירושלים' בשנת תשמ"ו - 1986, פריט 107.
Starting at
$800

Make an offer