ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 351

.כתב-יד, 2 עמודים בעצם כתב יד קדשו של קודש הקדשים רבי חיים ויטאל זי"ע גדול תלמידיו של האר"י הקדוש. אוטוגרף מתוך 'ספר הפעולות'

כתב-יד, שני עמודים כתובים בכתב מזרחי רהוט ומסודר, בעצם כתב יד קדשו של קודש הקדשים רבי חיים ויטאל זי"ע. גדול תלמידיו של האר"י הקדוש וגדול המקובלים שאחרי האריז"ל, כל עמוד מורכב משתי עמודות, ובכל עמודה כ-40 שורות (סך הכל: כ-160 שורות).ובהם, כ-14 סגולות ורפואות נוראות על-פי קבלה מעשית, בין הסגולות: רפואות לכאבי ראש (מיגרנות), כאבי שיניים, עקיצות ודברים חמורים ועוד. מרן בעל ה'אמרי אמת' מגור, אשר ספרייתו הייתה מהגדולות והחשובות ביותר בעולם היהודי, החזיק ברשותו כתב יד מאת רבי חיים ויטאל וכך הוא מתארו בהתרגשות: "...הרב הגדול המקובל האלקי מוהר"ר חיים ויטאל זלה"ה אשר כתב בעצם כתב ידו הקדושה בכתב ספרדי נאה זה שלוש מאות ול"ח שנה". | לפנינו כתב יד חשוב בצורה בלתי רגילה. חשיבותו העצומה של כתב היד ברורה מאליה, ומעבר לכך, החזקת דף מתוך 'ספר הרפואות' של מהרח"ו בעצם כתב-יד קדשו, היא עצמה ומהווה סגולה לשמירה ורפואה. | רבי חיים ויטאל [ש"ג -ש"פ, 1542-1620], תלמידו הגדול של האר"י הקדוש, גדול המקובלים שאחרי האריז"ל והסמכות העליונה והיחידה לתורת הקבלה של האר"י. ידוע ומפורסם שהאר"י הקדוש אמר שכל מה שהגיע לעולם, זה רק בשביל למסור את תורתו למהרח"ו, וכן ידוע שגדולי הדורות היו סומכים אך ורק על דברים שנכתבו על-ידי מהרח"ו. ולא על כתבי שאר תלמידי האר"י. על גדולתו וקדושתו של רבי חיים ויטאל כותב החיד"א" נשמתו הייתה גדולה מכל בני דורו". (דור אשר מנה כידוע גדולי עולם כהרמ"ק, מרן הבית יוסף ועוד רבים). מהרח"ו סיפר כי פעם אחת לקחו האר"י לים כינרת, והם שטו בספינה על פני הכנרת, ובמקום מסוים מילא האר"י כוס מים מן הכנרת, וציווה עליו לשתותה. ומאז נפתח לבו להבין ולהשיג את חכמת הקבלה. מים אלה היו מבארה של מרים אשר שוכנת וגנוזה בימה של טבריה. | דף נייר כתוב משני צדיו, [2] עמודים 19X15 ס"מ כל עמוד. מצב כללי: טוב מאוד.
$36000
החל מ
$35000

תן הצעה