Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-2-5029020
Get new auction alerts!

<< Go Back

LOT: 235

כתב-יד קבלי על קלף - איטליה, המאה ה-18. נדיר ביותר

כתב-יד קבלי מרשים. המכיל תפילות וכוונות לבעל-תוקע. בראש כתב היד כוונות התקיעה על פי הקבלה, [מספר 'חמדת ימים']. לאחר מכן "למנצח לבני קורח", ותפלה לתוקע בשתי נוסחאות, הראשונה, "לתוקע שלא בא בסוד ה'" כלומר: שאינו מקובל, והנוסח השני לתוקע "שבא בסוד ה'" כלומר: תוקע שלמד את תורת הסוד. לאחר מכן שמות וצירופים קבליים, חלקם לא ידועים. הגהות קבליות בשולי הדפים, חלקן קצוצות. ככל הנראה כתב היד היה שייך למקובל קדמון. | כתב יד סופר, יפה ומלא הדר, חלקו בכתיבת סת"ם, חלקו בכתיבה מרובעת מנוקדת וחלקו בכתב רש"י. על גבי קלף דק. איטליה, המאה ה-18. | כתמי זמן. כריכת קלף חדשה ומפוארת. נדיר ביותר. | [6] דף. 20 ס"מ. מצב כללי: טוב.
Starting at
$4000

Make an offer