ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 346

כתב יד פסקים על העירוב בוירונה, תקכ"ה - 1765, מרשים ומפואר – פריט היסטורי ויחודי על יהדות איטליה בקהילת וירונה.

כתב יד פסקים על העירוב בקהילת וירונה (איטליה), מאת רבי מנחם נוויירה, רבי אליהו ישראל, רבי יעקב אשכנזי די קורונה ורבי יעקב חזק. וירונה תקכ"ה - 1765. כתב יד מאויר, כתיבת סופר נאה בכתב רש"י איטלקי, עם עיטורים מרשימים. בעמוד השער איור מגן - דוד, סמל כהונה, ושני אריות אוחזים במגדל. פתיחת כתב היד מופנית אל פרנסי העיר ומתארת את בעיית העירוב בעיר וירונה, המוקפת בנהר מצדה האחד, אל בני הקהילה הנכשלים מדי שבת וחג בטלטול ברחובות העיר ואת הפתרון ההלכתי שהציע רבה הקודם של וירונה רבי חזקיה מרדכי באסאן. הכותב, רבה של ורונה ונכדו של הרב באסאן, מודיע על כוונתו לתקן את עניין העירוב בעיר, עורך לפניהם את פסקו בנושא זה ופסקיהם של רבנים נוספים, ומזכיר בין היתר את תפקיד הפרנסים "לעמוד בהיכל המלך לבא לפניו, להתחנן לו ולבקש מלפניו, ירשנו להקים העירוב על תלו, בהרמנא דמלכא יר"ה אשר אנחנו עבדיו הנאמנים... ". לאחר מכן, מובאים שני שירי פתיחה ותקציר הנושא בשפה האיטלקית הכתוב על 4 דפים. בהמשך מובא נוסח עירוב מיוחד לעיר וירונה: "בדין יהא שרא לנא לאפוקי ולעיולי... במשך חמשים שנה המתחילים היום עש"ק כ"ז לחדש אלול שנת התקכ"ה... מבתינו או מחצרינו... לחצר הגיטו שלנו ומחצר הגיטו שלנו להם..". בדפים הבאים מובאים בזה אחר זה, פסק הלכה ארוך מאת רבי מנחם נוויירה בעניין העירוב בוירונה, שני פסקי הלכה מאת זוג שליחי ירושלים שנזדמנו לוירונה ומאשרים את פסקו של הרב נוויירה: רבי אליהו ישראל (תע"ה - תקמ"ד, מחבר "קול אליהו", רב באלכסנדריה שבמצרים), ורבי יעקב אשכנזי די – קורונה (נפטר תקכ"ט, מחכמי ירושלים הנודעים). ופסק נוסף מאת רבי יעקב חזק - תלמיד הרמח"ל, ורבה של פאדובה הסמוכה. בפסקים אלו חומר הלכתי רב ופרטים חשובים על קהילות איטליה באותם ימים. כתב היד מסתיים בתיאור העירוב שהוקם "אחר הרשות... ממע' רוממות מושל העיר ונתפרסם הערוב בבה"כ לעיני כל עדת בני ישראל ומכאן ולהבא נעשה לנו היתר לטלטולי חפצים הצריכים לנו ביום ש"ק בכל פנה וצד... ", עם תקנות מפורטות כיצד להתנהג לאחר תיקון העירוב. החכם והרופא רבי מנחם נוויירה (תע"ז - תקל"ז), רב ומו"ץ בוירונה, מחבר "ימי תמימים" וספרים נוספים. תשובות בהלכה ממנו נדפסו בחלק ב' לספר "פני יצחק" מאת רבו וסבו רבי מרדכי חזקיה באסאן (מנטובה תק"ד). המקובל רבי עמנואל חי ריקי מכנהו בהסכמה לפני יצחק - "האיש החשוב שלם במדותיו חסיד ועניו הגביר המפואר החכם הרופא. לפנינו פריט היסטורי וייחודי מיהדות איטליה בקהילת וירונה. [40] עמ', 28 ס"מ. איורים לאורך הספר, מצב טוב, כתמים וסימני רטיבות. כריכת עור חדשה ומפוארת.
החל מ
$6500

תן הצעה