ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 062

.מכתב מרגש בכתב יד קדשו ובחתימתו של רבינו חיים מבריסק רבי אבא לייב שפירא ורבי ניסן ברוידא

מכתב מרגש, חתום ע"י גדולי ליטא, אודות הבחור פדואל מקאווקאז שחפץ ללמוד הלכות ואומנות שו"ב, הוא הלך וסבב אצל גדולי ישראל גאוני ליטא, בכדי שיסייעו לו בכך, וקיבל מהם המלצות חמות כתובות בכתב ידם הקדושה, וחתומה בחותמם המקורי. ראשון החותמים רבינו חיים מבריסק כתב עליו שורות ארוכות עם מילים חמות וחתם בכת"י וחותמת: חיים הלוי סאלאווייציק בריסק דליטא. אחר הצטרף הגאון רבי אבא לייב שפירא וכתב: גם אנוכי מעתיר חנינא וחמלה עבור הבחור המופלג.. אשר הוא רוצה ללמוד את הלכות שו"ב ואומנות שו"ב ע"כ חיפש איזה שו"ב אשר ירצה ללמדו חינם או לקבץ נדבות עד שכר אומנות הזאת ע"כ אבקש נא לקרב את הבחור... ביום א' י"ב סיון שנת תרס"ג... עם חתימתו וחותמו: אבא ליב בהגאון ר' ש.מ. שפירא שערשאב. מעבר לדף הצטרף הגאון רבי ניסן ברוידא בתאריך יום ב' ר"ח מנחם אב תרס"ד כתב הנני להכיר את הב' המופלג .. אשר הוא אתא מרחוקים יליד קאווקאז.. וגולה למקום תורה.. וכל המקרביו יהיו מברכים בברכת כל טוב... וחתם בכת"י וחותמו: ניסן ברוידא אב"ד דק"ק הארדאק. מדות: 20X25 ס"מ. המכתבים מופיעים בדף אחד משני עבריו, סימני קיפול וקרעים והדבקות עם חסרון קטן מהחותמת של רבי אבא ליב שפירא ורבי ניסן ברוידא. שוקם מקצועית. רבי חיים הלוי סולובייצ'יק המכונה 'רֶבּ חיים בריסקער' (תרי"ג - תרע"ח). מגדולי הדמויות הרבניות במאה ה-20 ואבי שיטת 'בריסק' בלימוד העיוני. הותיר חותם בל ימחה על היהדות החרדית, הן בדרך לימודו הלמדנית, והן בשל הנהגותיו בחומרות מסוימות הנהוגות בקרב חוגים רחבים עד ימינו. ספריו התקבלו בחיבה רבה בקרב ציבור הלומדים והנם נכס צאן ברזל בהיכלי הישיבות. רבי אבא אריה לֶייבּ מיאזנה בן רבי שמואל משה שפירא מבוברויסק. בשנת תרמ"ו התקבל לרב ביאזנא בהמלצת ר יצחק אלחנן מקובנא, ובשנת תרמ"ח, התמנה לרב בשארשוב, בהמשך עבר לרבנות וויטעפסק. רבי ניסן ברוידא (תרי"ז - תרס"ד). דרשן, מראשוני חובבי ציון, רב בשינבקה בשנת תרל"א, ובקראווי בתרל"ח, אח"כ התקבל לרבנות הורודוק בשנת תרנ"א.
$3600
החל מ
$3000

תן הצעה