ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 447

..כתב יד מפואר. מצויר ומאויר על קלף . פרשבורג, תקע"א - 1811.

כתב יד מצויר ומאויר על קלף, "חזן הכנסת". תפילות לחזן בזמן קריאת התורה. פרשבורג, בתקופת רבנותו של ה"חתם סופר", תקע"א - 1811 לערך. כתיבה מרובעת מנוקדת. כתוב מצויר ומאויר בדיו מוזהבת וצבעים שונים מרהיבים. אותיות פתיחה וכותרות בדיו צבעונית. תפילות "יהי רצון" שנאמרות לאחר קריאת התורה בימות החול שני וחמישי. ברכות הפטרה לשבת, לשלש רגלים, לראש השנה וליום הכפורים. הפטרה לתענית ציבור. תפילות "יקום פורקן" המילה "יקום" מוקפת במסגרת עלים ופרחים ובתוכה זוג אריות רובצים על גדיים. (כנראה כוונה לאחרית הימים "ואריה עם גדי ירבץ"). "מי שברך". תפילה מיוחדת לשלום המלכות. "האלהים אשר ברא את השמים ואת הארץ.... יברך וישמור וינצור... את אדונינו המיוחס מאד, המלך האדיר החסיד הקיסר (הושאר מקום ריק) ואת אדונתינו המלכה הגבירה... הקיסרית (הושאר מקום ריק).". המילים הראשונות של התפילה ממוסגרות ומעוטרות בכתר גדול מימדים, זוג אריות. פרצוף אנושי, דגמי צמחים ועוד. ברכת החודש. תפילות "יזכור" ו"מי שברך" להזכרת נשמות, במועדים וימים נוראים. תפילות לתוקע וסדר התקיעות, עם כוונות התקיעות. ברכות המגילה עם הפיוטים "אשר הניא עצת גוים" ו"שושנת יעקב". "סדר שינוי השם". כתב היד שלפנינו היה בשימוש בבית הכנסת "בריל שוהל" בעיר פרשבורג, בתקופת רבנותו של ה"חתם סופר". בית הכנסת נקרא על שם מייסדו - הגביר הצדיק רבי עזריאל בריל [ברילין]. בעמ' י"ג נוספה, בזמן מאוחר יותר (לאחר פטירת רבי עזריאל וזוגתו), כתובת בשולי העמוד: "יזכור אלהים נשמת עזריאל בן חנה, ונשמת זוגתו טרוילה בת רוחמה, בעבור שנדרו בהכ"נ [בית הכנסת] הזה, בשכר זה וכו'". כתב היד , עם התפילה המיוחדת לזכרו של רבי עזריאל ואשתו, מוזכרים בספר "אבני בית היוצר" על קהילת פרשבורג, מאת רבי יצחק ווייס, פאקש תר"ס, דף עג: "הרב הגדול... רבי עזריאל ברילין... בנה... ביהכ"נ המפואר... הנקרא על שמו... ובשכר זאת מזכירים נשמתו ונשמת אשתו הצדקת... בכל ג' רגלים ויום הקדוש יום הכפורים, וזה נוסח היזכור שאומרים עבורם: יזכור אלקים נשמת עזריאל בן חנה ונשמת זוגתו טרוילה בת רוחמה בעבור שנדרו ביהכ"נ הזה וכו' ויזכור הלזה כתוב בקונטרס הכנסת שלו הכתוב על הקלף..". הגביר הצדיק רבי עזריאל בריל (נפטר תקע"ח), ממנהיגי קהילת פרשבורג. היה מהחותמים על כתב-הרבנות של ה"חתם סופר". מלבד עושרו היה גם גדול בתורה, ובצעירותו הרביץ תורה והעמיד תלמידים. ישב בתענית מימי נעוריו ועד זקנותו, וכל ימיו הצטער על רוב עושרו. החתם סופר נשא עליו הספד, ובין היתר אמר עליו: "פאר קהילתנו עטרתינו... אשר היה חרוץ ושנון בתורה ובימי חורפו העמיד תלמידים... היה לנו לעינים בכל מילי... ובכל מיני גמילות חסדים, בעל היה לאלמנה ואב ליתומים, החזיק ידים רפות וברכים כושלות... גברא רבא... תורה וגדולה, ומימיו לא בקש שום גדולה... לא מכבוד תורתו ולא מכבוד עשרו...". פיסת קלף לכתב-היד נוספה מתקופה מאוחרת יותר, ועליה נכתב: "לזכרון - היארצייט של הצדיק המנוח מה"ו עזריאל ברילן הוא ביום עשרים ושלשה באייר... הוא שנדר וקבע הבית הכנסת זה הנקרא על שמו... ונתן ג"כ ס"ת וכלי קודש לביהכ"נ הזה, והיארצייט של הצדקת מרת טרוילע אשתו...". כב עמ'. 27.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים, מריחת דיו במספר מקומות. כריכת עור חדשה.
החל מ
$10000

תן הצעה