Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 104

כתב יד חיבור אלג'מע פירוש המילות למשנה - תימן המאה ה-19/20

כתב יד עם פירוש המלות הקשות המופיעות בפירוש ששה סדרי משנה, בלשון ערבית יהודית, הכתב הנו בסגנון תלמידי הרב קאפח. 152 עמודים, דפים מנותקים, זהות התלמיד המעתיק לא ידועה, מידות 18X12 ס"מ. כריכה נראית מהתקופה. תימן המאה ה19/20. מצב כללי טוב.
Starting at
$300

Make an offer