Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090
Get new auction alerts!

<< Go Back

LOT: 141

כתב יד עב כרס הפטרות - תימן המאה ה-19

כתב יד עב כרס הפטרות לכל השנה כולל ההפטרות על המועדים ברוב הדפים ניקוד עליון. סה"כ: 414 עמודים! מסתיים באמצע ההפטרה לשבת הגדול. תימן המאה ה-19. כריכת עור מקורית בלויה. חלק מהדפים מנותקים. כתמים. נזקי עש קלים. מצב כללי טוב.
Starting at
$250

Make an offer