ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 149

כתב יד העתקה של ספר אוצרות חיים, עם הגהות שלא נדפסו מאת המקובלים רבי אברהם אזולאי ורבי אברהם אבן מוסא – מרוקו - תוניס, שנות הת"ק

כתב יד העתקה של ספר אוצרות חיים, תורת האר"י מפי רבי חיים ויטאל, עם הגהות שלא נדפסו מאת המקובלים: רבי אברהם אבן מוסא בשם רבו רבי יעקב מראג'י, ורבי אברהם אזולאי. מרוקו, שנות הת"ק בקירוב. ספר אוצרות חיים נערך ע"י רבי יעקב צמח ובו סדר האצילות כפי ששמע רבי חיים ויטאל מרבו האריז"ל. מאחר והספר אינו כולל את סדר האצילות בשלמותו - ערכוהו מחדש המקובלים במרוקו ושילבו בו מספר שערים מספר מבוא שערים. בגליונות כתב-היד שלפנינו נכתבו הגהות גדולי המקובלים במרוקו בשנת הת', רבי אברהם אזולאי (נפטר תק"א) - שהיה מרבותיו של רבי שלום בוזאגלו בעל "מקדש מלך" על הזוהר, ורבי אברהם אבן מוסא (נפטר תצ"ג) - תלמידו של רבי יעקב מאראג'י. הגהותיהם חתומות בראשי התיבות "א"א" [אברהם אזולאי] ו"אב"מ" [אברהם בן מוסא]. החיד"א מספר על רבי אברהם אבן מוסא (בספר שם הגדולים) שהיה מתווכח "בקבלה עם הרב החסיד מהר"א אזולאי של מרוויקיס כנראה מהגהותיהם בספר אוצרות חיים". מדבריו נראה שהויכוח ביניהם ניכר בהגהותיהם של השניים. ואמנם, חלק מהגהותיהם נדפסו במהדורת ליוורנו, אך בהגהות הנדפסות לא ניכר שיש ביניהם ויכוח. לעומת זאת, בגנזי מאיר בניהו נמצא קונטרס שלם שבו הועתקו הגהות רבי אברהם אזולאי ורבי אברהם אבן מוסא. הגהות אלה הועתקו בנפרד, לא על גליונות ספר אוצרות חיים, שם מופיעות הגהות שלא נדפסו בדפוס ליוורנו, ואכן בהן מופיעים ויכוחים ומחלוקות בין שני החכמים (ראה: מ' בניהו, רבי אברהם אבן מוסא ובנו רבי משה: מראשי המדברים בקבלת האר"י בצפון אפריקה, ספר מיכאל ה, תל אביב תשל"ח, עמ' כב-כד). חלק מהגהות אלה נדפסו קודם למהדורת ליוורנו תר"ד כקונטרס עצמאי בתוך הספר מקום בינה, שאלוניקי תקע"ג, אך גם שם לא נדפסו ההגהות בשלמותן. בכתב-היד שלפנינו מופיעות הגהות החכמים הנ"ל בשלמותן, אלא שכאן הן משולבות במקומן בגליונות הספר - כל הגהה במקומה, וכאן גם מופיעים הויכוחים עליהם כתב החיד"א. 282 עמודים, כתיבה נאה, 20 ס"מ. כריכת עור ישנה מעט פגומה ומנותקת חלקית, דפים מנותקים. כתמים וכתמי רטיבות, נקבי עש קלים מאוד. מצב כללי: טוב.
$2500
החל מ
$2500

תן הצעה