ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 148

כתב-יד דרושים וציונים בלדינו, מאת רבי אברהם קורקיידי - קושטא, המאה ה-18/19

כתב-יד, בדיו על גבי נייר משובח, בכתב חצי קולמוס, בלדינו. חלקו הראשון דרושים על התורה, וחלקו השני ציונים על כל חלקי ה'יד החזקה' להרמב"ם. בכתב ידו של רבי אברהם קורקידי מחכמי ורבני איזמיר. כתב היד נכתב במאות ה-18 וה-19, חלק מן הדרושים בכתב היד מתוארכים: "דרוש שדרשתי... כ"ג תמוז תקל"ג", "בנישואי גיסי החכם הנעלה יוסף הכהן תקצ"ג לסדר כי תצא", דרוש שדרשתי בקושטא יום כ"ז לחודש ניסן תקצ"ג ליצירה", "דרוש שדרשתי... בתוך שנת מרת גיסת אשת ר' יוסף יהושכ גוקרה... ביו"ט חודש אייר תרל"א". "דרוש שדרשתי... הרב דוד אזן תר"ב". המחבר אף מזכיר בכתב היד את חמיו ובנו (ראה אודותיהם להלן). "בני הבחור החכם החשוב חיים משה קורקידי... דרוש שדרש עטרת ראשי מ"ח החשקן בתורה כמהר"ר חיים משה הכהן". | רבי אברהם קורקידי, מחכמי ורבני איזמיר, תלמידו של רבי חיים פלאג'י, אשר אף מזכירו בספרו 'נשמת כל חי' (חלק ב' השמטות דף ק'). בנו רבי חיים משה קורקידי, המכונה 'מורנו'. אף הוא מחכמי ורבני איזמיר מחבר ספר 'משה עבד', בהסכמתו של הגאון רבי אברהם פלאג'י, אשר כותב עליו: "כי ידיו של רבי חיים משה רב לו כחובר חברים... והכל היה למאכולת אש וזה שארית הפלטה ואינו אלא מיעוטא דמיעוטא". חמיו של רבי אברהם קורקידי - המוזכר אף הוא בכתב היד - רבי חיים משה הכהן, אף הוא היה מחכמי ורבני איזמיר. | כריכה מקורית, קדמית מנותקת, אחורית חסרה. שדרת עור. דפים ראשונים מנותקים. סימני עש. כתמי רטיבות. | מצורף אישור חתום על-ידי מומחה כתבי היד הרב שמעון שווארץ על זיהוי כתב-היד". | [173] דף. 23X29 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
$2000
החל מ
$400

תן הצעה