ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 041

כרך עם שני ספרי החוזה מלובלין: זכרון זאת - מהדורה ראשונה ווארשא תרכ"ט | 1869 / זאת זכרון - זולקווא תרכ"ה | 1864

עותק עם שני ספרי רבי יעקב יוסף הורוויץ ה'חוזה מלובלין'. ספר זכרון זאת - מהדורה ראשונה וורשא תרכ"ט | 1869. שוליים רחבים. סטפנסקי חסידות 204. [2], עד דף. כרוך יחד עם ספר זאת זכרון - זאלקווא תרכ"ה | 1864. [1], לח, [2], מב-נא דף. נקבי עש ופגמים קלים. מצב כללי טוב. רבי יעקב יצחק הלוי הורוויץ, המכונה ה'חוזה מלובלין' (תק"ה - תקע"ה) היה תלמידו של רבי אלימלך מליז'ענסק, ומהאדמו"רים הנודעים ביותר בפולין בשלהי המאה ה-18. נודע כבעל ראיה רוחנית, בזכות שמירת עיניו בצעירותו, ועל כן נקרא 'החוזה'. לאחר פטירת רבו ה'נועם אלימלך', נעשה הוא לבכיר מנהיגי העולם החסידי בגליציה ופולין. מעמד בו החזיק למעשה עד לפטירתו כשלושים שנה אחר כך. רבינו מיקד את תורתו בהדגשה על מחויבות הצדיק לסייע לחסידיו במישור החומרי והיום יומי, אך למרות זאת צבר הצלחה גם עם למדנים מיוחסים שהסתופפו בצלו, כמו רבי יעקב יצחק מפשיסחה (היהודי הקדוש), רבי ישראל יצחק קאליש ורבי שמחה בונים מפשיסחה. (אלה הובאו על ידי תלמידו רבי דוד בידרמן מלעלוב). תלמידו הידוע המקורב אליו בכל מאודו היה רבי נפתלי צבי הורוויץ מראפשיץ בעל ה'זרע קודש'.
החל מ
$400

תן הצעה